+ 90 232 435 51 91
driedfruits@uzumsan.com.tr

KOSHER(KOŞER)

Kosher Musevi inancına göre yenilmesi ve kullanılmasında dinen sakınca bulunmayan ürünlerdir. Bunları belirleyen kurallara Kaşerut veya Kashrut kuralları denilmektedir. Kaşerut Kurallarının kaynağı Tevrat metinlerindeki ilahi buyruklardır.

Gıda maddelerinin inanca uygun olarak tüketilebilmesi ile alakalı üretim başlangıcından tüketimine kadar geçen süreçte belirli bir takım kurallara uyulması gereklidir.

Musevi dini kuralları gereğince gıda maddelerinin tüketimine uygunluğunu teyiden işletmelerde ürün üretim prosesi din adamları tarafından denetlenerek Kaşerut kurallarına uygun bulunan  ürün ve işletmelere Koşer (Kosher) Belgesi verilir.

Müşteri memnuniyeti özellikle  günümüzde işletmelerin en çok dikkat etmesi ve  üzerinde eğilmesi gereken konuların başında gelir.

Rekabetin hemen hemen her sektörde yoğun olarak yaşandığı bu günlerde işletmeleri birbirinden ayıran özelliklerden birisi de hiç süphesiz müşteri memnuniyetidir.

Müşteriler yaptıkları alışverişlerde kaliteli ürün talep etmektedirler ve bu özelliklere sahip olduğuna inandıkları firmaları tercih etmektedirler. Bu sebepten Kosher ürünlere Ulusal ve Uluslararası pazarda yoğun talep vardır.

Biz Üzumsan A.Ş. olarak faaliyetimiz itibarı ile gıda işletmecilik alt yapılı olduğumuzdan diğer tüm Kosher Belge veren kuruluşlara göre kesin bir üstünlüğümüz vardır. Denetmenlerimizin hepsi üst düzey gıda işleme tecrübeleri olup bu konum müşterilerimize vereceğimiz en büyük güvencedir.